Caroline Zorg voor Uitvaart en Toespraak

Direct hulp

In geval van een overlijden, kunt u mij dag en nacht bereiken op

053 434 46 89

Caroline Zorg voor Uitvaart en Toespraak

Over Caroline Doornbos

Net als eenieder heb ik ook in mijn leven afscheid moeten nemen van geliefde familieleden en vrienden. Echter toen in 2003 mijn schoonzus op jonge leeftijd, na een slopende ziekte, overleed en een jong gezin achterliet, besefte ik pas hoe belangrijk goede uitvaartzorg is voor verwerking van verdriet. Zoals velen zocht ik ook antwoord op de vraag ‘Waarom?’.
In mijn zoektocht heb ik o.a. de boeken gelezen van Elisabeth Kübler-Ross, een bekende psychiater die baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van leven en sterven. Uiteindelijk zijn deze twee vrouwen, (schoonzus) Diana en Elisabeth, mijn inspiratie geworden om te kiezen voor de uitvaartzorg.

Vlinders zijn een duurzaam
symbool van verandering,
van metamorfose, een symbool
dat duidelijk maakt dat we altijd
op de een of andere manier waar
dan ook verder gaan. (E. Kübler-Ross)

Na jaren werkzaam te zijn geweest als secretaresse en managementassistente in verschillende sectoren, zoals de advocatuur, exportbranche, geestelijke gezondheidszorg en welzijnswerk, kreeg ik in 2007 bij een middelgrote uitvaartonderneming de kans om mezelf als uitvaartleidster en spreekster te ontwikkelen. Het bleek een baan te zijn die mij ‘op het lijf’ geschreven was. In diverse plaatsen in Twente en de Achterhoek heb ik ‘met hoofd en hart’ vele uitvaarten mogen begeleiden.
Dit heeft uiteindelijk, op 1 januari 2014, geleid tot het
verwezenlijken van ‘Caroline Uitvaartzorg’. Persoonlijk contact met mensen, meedenken, organiseren, stimuleren, activeren, adviseren, kortom voor mij is uitvaartbegeleiding een prachtig vak, waarin ik veel afwisseling, voldoening en persoonlijke groei vind. Daarnaast breng ik, als spreekster bij uitvaarten datgene, waar mijn kracht en hart in liggen, samen; mijn interesse in mensen en hun levensverhalen, het plezier in het schrijven en mijn ruime ervaring met spreken in het openbaar.

Visie

De herinnering blijft. De laatste jaren wordt steeds openlijker gesproken over de dood. Er is ruimte ontstaan voor vernieuwing, voor een eigen invulling. De dagen tot de uitvaart en de uitvaart zelf vormen samen de laatste herinnering. Hoe beter dit afscheid past bij de overledene en de naasten, hoe sterker en mooier het de herinnering zal maken.

Caroline Uitvaartzorg wordt geleid door Caroline Doornbos en is een kleine uitvaartonderneming in Twente. Dat is een bewuste keuze want zij hecht waarde aan het geven van tijd, zorg en aandacht aan de overledene en nabestaanden.

Geen standaardprocedures, maar een afscheid met als basis de persoonlijke wensen van de overledene en diens familie. Caroline adviseert en begeleidt u, op een ongedwongen en betrokken wijze, bij de keuzes die rondom een uitvaart gemaakt moeten worden. Zo komen we, stap voor stap, met elkaar in alle rust tot de invulling van een passend, respectvol en warm afscheid van uw dierbare, waaraan u zelf actief kunt bijdragen.

Toespraak

Spreken is luisteren. Als een naaste overlijdt is het belangrijk om waardig en passend afscheid te nemen. Soms is het lastig om hiervoor de juiste woorden te vinden en is het moeilijk om die woorden op de uitvaart zelf uit te spreken. Als spreekster kan ik u hierbij behulpzaam zijn door, op basis van uw herinneringen aan de overledene, een toespraak te schrijven. Hiervoor heb ik een aantal dagen voor de uitvaart een gesprek met de nabestaanden. Samen met u sta ik stil bij wie de overledene was, wat hij of zij voor u en anderen betekend heeft. Ik stel vragen en luister zorgvuldig naar het mooie en ook naar het moeilijke en zoek hierbij de passende woorden.
De toespraak, úw verhaal dat u vooraf heeft gelezen, draag ik op de uitvaart voor om zo het leven van de overledene in het licht te zetten, met warmte en respect. Natuurlijk is het ook mogelijk dat u zelf de toespraak houdt, uiteindelijk is dat het meest persoonlijk. Mijn rol blijft dan beperkt tot het voorgesprek en het uitwerken van een toespraak naar uw wens. Mijn ervaring is dat mensen het prettig vinden dat dezelfde persoon de uitvaart regelt, uitvoert en het levensverhaal verwoordt. Ook wanneer de uitvaart door een collega onderneming wordt begeleid, ben ik u graag van dienst om de toespraak te verzorgen.

Kinderen

Kinderen horen er gewoon bij. Hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen kinderen niet sparen voor pijn. In het leven zijn vreugde en verdriet nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kinderen weghouden van verdriet staat in feite gelijk aan hen weghouden van het leven zelf. Mijn ervaring is dat de meeste kinderen ongeacht hun leeftijd, mits goed begeleid, heel goed bij het afscheid nemen en de uitvaart kunnen zijn. Ik ben open, eerlijk en duidelijk naar kinderen toe en, samen met hun ouders, betrek ik ze bij het afscheid.

In de praktijk blijken kinderen heel graag te willen helpen om het afscheid vorm te geven, een kaarsje aansteken, een tekening maken, bloemen dragen, de kist versieren en zelfs helpen de kist te sluiten. Voor de ouders heb ik informatie over hoe verschillend kinderen van verschillende leeftijden een verlies ervaren en tips hoe hen daarin te begeleiden. Voor kinderen in alle leeftijden heb ik o.a. (herinnerings-, en voorlees-)boekjes, houten vlindersluitingen en troostdoosjes die ze zelf kunnen beschilderen of plakken met door mij bijgeleverde passende knutselmaterialen.

Als een kind sterft. Als een kind sterft, jong of oud, plotseling of lang voorzien, of als een wiegje leeg blijft…. dan staat de wereld stil. Stilte enerzijds maar daarnaast hebben veel ouders het gevoel dat hun leven op de kop is gezet. Allerlei gevoelens en denkbeelden over het leven vallen weg, elke dag erna is nooit meer als voorheen. Een deel van de toekomst valt weg. Het verlies van een kind is onbegrijpelijk.

Juist in deze situatie wil ik ouders zorgvuldig begeleiden. Hoe willen en kunnen zij het afscheid vorm geven, in intieme familiekring of niet, wel of niet de school erbij betrekken, vriendjes, vriendinnetjes, en hoe? Dit vraagt veel aandacht en aanvoelingsvermogen.

Belangrijk is niet dat de veelheid van mogelijkheden op de voorgrond staat.
Maar dat het gestorven kindje en het verdriet van ouders, broers en zusjes, grootouders de ruimte krijgen met behulp van die vormen of symbolen die voor hen belangrijk zijn. Maar vooral dat er ruimte blijft voor stilte, om samen bij hun kind te zijn, deze laatste dagen.

Vlinder

Kleine vlinder

Een kleine vlinder
Vloog langs ons heen
Raakte ons even
Voordat ie weer verdween

Teer als een vlinder
Was jouw korte leven
In een ademtocht voorbij
Bleef maar zo even

Jij bent als die vlinder
Die even maar verscheen
Teruggaat naar oneindigheid
Maar altijd om ons heen

Zie ik een vlinder
Lief kindje van mij
Dan ben je heel even
Weer heel dicht bij mij!
(J. Brinkman-Janssen)

Voorgesprek

Als er nooit meer een morgen zou zijn. Heeft u wel eens nagedacht over wat u zou willen na uw overlijden? Kent u de wensen van bijvoorbeeld uw partner, uw alleenstaande broer/zus, oom/tante of uw ouders? Veel mensen schuiven dat voor zich uit‘Dat komt later wel, daar wil ik nu niet over nadenken’. Maar misschien is het toch de overweging waard om een aantal zaken vast te leggen. Het maakt het voor uw nabestaanden makkelijker als ze weten wat uw wensen zijn.

Ook wanneer er sprake is van een naderend overlijden kan het prettig zijn om vooraf kennis te maken en uw wensen te bespreken. In dit gesprek kunnen allerlei aspecten rondom de uitvaart ter sprake komen. Het afscheid wordt bespreekbaar en vaak geeft dit rust. Na het gesprek ontvangt u van mij een verslag wat besproken is en een overzicht van de te verwachten kosten.
Het voorgesprek is vrijblijvend en kostenloos en kan plaatsvinden op het tijdstip dat u schikt, dus ook ’s avonds. Ook kan ik u een zogenaamd ‘laatste wensen boekje’ toesturen, waarin u uw wensen voor uw laatste afscheid kunt vastleggen.

Uw uitvaartonderneming in Twente en de Achterhoek.

Terug naar boven