Caroline Zorg voor Uitvaart en Toespraak

Direct hulp

In geval van een overlijden, kunt u mij dag en nacht bereiken op

053 434 46 89

Caroline Zorg voor Uitvaart en Toespraak

Uitvaart

De dagen tussen overlijden en uitvaart zijn vaak bijzonder en waardevol maar gaan ook snel voorbij. In die dagen is er tijd en ruimte om het eerste besef van verlies door te laten dringen, emoties en herinneringen te delen en samen te zijn. Geleidelijk groeit u toe naar de invulling van het laatste afscheid. En dan is die laatste dag aangebroken…
Tijdens de uitvaart staat Caroline u van het begin tot eind terzijde, meestal op de achtergrond in een leidende en ondersteunende rol maar waar nodig levert zij ook een zichtbare bijdrage als ceremoniemeester of spreekster. Caroline zorgt dat de uitvaart geheel volgens afspraak op een waardige en respectvolle wijze verloopt.

Wat te doen na overlijden?

Vervoer

Iedereen kent de traditionele, statige rouwwagens wel, maar tegenwoordig zijn er veel meer mogelijkheden voor rouwvervoer, zodat u een persoonlijke en passende laatste rit kunt maken. Caroline biedt u een scala aan vervoers- mogelijkheden. Wilt u een traditionele zwarte rouwauto of een grijze, een witte, een oldtimer, een koets, een motor of wellicht een uitvaartbus om samen met de overledene en de familie naar de begraafplaats of het crematorium te gaan?
Kortom er zijn velerlei mogelijkheden die aansluiten bij uiteenlopende wensen.

Afscheidsbijeenkomst

Gedenken is het verleden in het heden brengen met het oog op morgen. (J. Brink) Een boerenerf, uw eigen tuin, een restaurant, een theater, het kunnen locaties voor een afscheidsbijeenkomst zijn. Maar dat hoeft niet, het kan ook gewoon in een kerk, een uitvaartcentrum, crematorium of – in kleine kring – thuis in de huiskamer.
Voor nabestaanden is het belangrijk dat de afscheids- plechtigheid volgens hun eigen wensen wordt ingevuld en dat het recht doet aan het leven van die ene mens, met zijn of haar persoonlijke leefstijl of levensvisie, interesses, tradities en wensen. Dat kan een religieuze uitvaart zijn, geleid door een predikant of pastor, maar daarnaast ontstaat er steeds meer behoefte aan andere vormen van afscheid nemen.

Sommige families zijn heel goed in staat om zelf invulling te geven aan de plechtigheid. Maar niet iedereen kan, of wil dat. U kunt dan deze taak, geheel of gedeeltelijk, met een gerust hart aan mij toevertrouwen. Maar wel met uw betrokkenheid; u houdt zelf de regie in handen.

Samen zoeken we naar de vorm en invulling van het afscheid. Dat kan bijvoorbeeld met sprekers, gedichten, (live)muziek, een fotopresentatie of een persoonlijk symbool.

Bij al het verdriet kan de afscheidsbijeenkomst een troost zijn. U kunt voor de laatste keer nog iets doen voor uw dierbare en daarbij de warmte en betrokkenheid van mensen om u heen voelen. Troost is heel persoonlijk; wat de één als troost ervaart hoeft de ander niet zoveel te zeggen.
Met al mijn creativiteit en aandacht wil ik u helpen om te kijken wat voor u troostend kan zijn in deze dagen van verdriet. Zodat afscheid nemen van uw dierbare niet alleen verdrietig is, maar tegelijk troostend kan zijn. Een afscheid waarin het niet alleen over sterven maar juist ook over leven gaat, met dankbaarheid dat hij of zij er was in uw leven en daarin warmte en vreugde heeft gebracht.
Dat kan heel sober of heel uitgebreid. Heel kleurrijk of heel ingetogen. Wat u wilt.
En daarin denk ik graag met u mee.

Begraven

Er zijn verschillende opties wanneer u kiest voor begraven. Allereerst de begraafplaats zelf, dit kan een gemeentelijke begraafplaats zijn, een religieuze begraafplaats of een natuurbegraafplaats. Daarnaast zijn er drie soorten graven; eigen graven, algemene graven en kindergraven. Een eigen graf wordt ook wel familiegraf genoemd. U huurt het graf voor langere tijd, meestal twintig of dertig jaar. Daarna is telkens verlenging voor maximaal
10 jaar mogelijk, zodat het graf altijd kan blijven bestaan.
Een algemeen graf is een graf bestemd voor meerdere overledenen, die geen onderlinge (familie) relatie hebben. U huurt alleen een plaats in het graf en dus niet het graf zelf. De locatie van het graf kunt u niet zelf bepalen. Een algemeen graf blijft meestal tien jaar bestaan en wordt daarna geruimd.
Op de meeste begraafplaatsen heeft men aparte kinderhoven, waar kinderen in eigen sfeer en intimiteit begraven kunnen worden.
De grafkosten, voor grafdelven – grafrechten – onderhoud, zijn verschillend per gemeente of kerk. Ook dient u rekening te houden met eventuele kosten voor een grafmonument.
Begraafplaats

 

Cremeren

Zonsondergang
Lucht, water, aarde en vuur. Voor uiteenlopende levensovertuigingen zijn dat vier basiselementen. Aan het eind van het leven kunnen we een lichaam toevertrouwen aan de aarde of aan het vuur. Wanneer u kiest voor een crematie, dan wordt de overledene op de dag van de uitvaart naar het crematorium gebracht. Er kan voorafgaand aan de crematie een afscheidsplechtigheid in het crematorium of elders gehouden worden. Cremeren gebeurt vrijwel altijd direct na de plechtigheid. Steeds vaker gaan nabestaanden mee naar de ruimte waar de oven staat om echt op het allerlaatste moment afscheid te nemen. Na de crematie wordt de as dertig dagen bewaard in het crematorium, dat is wettelijk zo vastgelegd. Daarna kunnen de nabestaanden beslissen wat zij met de as willen doen. Bijvoorbeeld bewaren in een urn, uitstrooien, bijzetten in een urnenmuur of begraven. Ook kan er een klein beetje as verwerkt worden in een sieraad. Een crematie is in de meeste regio’s goedkoper dan een begrafenis.

Bloemen

Het afscheid nemen en eren van overledenen met bloemen was 4000 jaar geleden al bekend. Het oudste rouwbloemstuk van de wereld is namelijk ontdekt in graven van de Egyptische farao’s. Tegenwoordig kan het afscheid van een dierbare een extra dimensie krijgen met passende bloemen. De mogelijkheden zijn divers, zowel qua vormgeving als qua prijs.

Rouwtakken, bloemstukken, gebonden boeketten, kistbedekkingen, kransen en harten zijn de bekendste soorten/vormen en zelfs één enkele bloem kan zo gepast zijn. Ook kunt u zelf een bloemstuk samenstellen met bloemen uit eigen tuin, dat maakt het nog persoonlijker. Maar uiteindelijk is het belangrijker dat de bloemen aansluiten bij uw wensen en bij de overledene, dan met welke of hoeveel bloemen dat gebeurt.

Hortensia
Bloemen als afscheid
Bloemen vol rouw
Bloemen vol liefde
Enkel voor jou

 

Samenzijn

En dan is er koffie… De koffietafel, het is een traditie die sinds oudsher verbonden is met begrafenissen. Tegenwoordig ontstaat in dit samenzijn na een begrafenis of crematie vaak een gemoedelijke sfeer waarin familie en bekenden herinneringen kunnen ophalen en bijpraten. Het is ook vaak een moment om naasten sterkte te wensen bij het verwerken van hun verlies. Uiteraard kunt u kiezen voor een traditionele koffietafel na de uitvaart. Maar er is meer mogelijk.

Van koffie en thee met cake tot een broodmaaltijd (eenvoudig of uitgebreid), borrelhapjes (warm of koud), frisdrank en/of alcoholische drankjes tot een compleet buffet. En het komt regelmatig voor dat de koffietafel niet in een uitvaartcentrum, op de begraafplaats, in het crematorium of een kerkelijk dienstgebouw plaatsvindt maar op een andere locatie zoals een restaurant, café, sportkantine, dorpshuis of thuis. Vrijwel alles is mogelijk maar ook hier kiest u wat bij u en uw dierbare past.

Nazorg

En dan is alles voorbij. Het huis is leeg en stil of moet opgeruimd worden. En hoewel er in de eerste weken misschien nog dagelijks post komt, is alles anders. Mensen zeggen vaak “je mag me altijd bellen”, maar iemand die rouwt brengt het vaak niet op om anderen te bellen. Ze willen zelf gebeld worden, of opgezocht. Iemand die langskomt, gaat zitten en luistert.

Ongeveer twee weken na de uitvaart kom ik bij u langs. Even horen of alles goed was bij de uitvaart, maar vooral om te horen hoe het met u gaat en om na te praten.

Wellicht heeft u nog vragen of zorgen waar ik u mee kan helpen. Bijvoorbeeld over zaken die na de uitvaart nog geregeld moeten worden. Vaak zijn dit onderwerpen waar u nog niet eerder mee te maken heeft gehad.
Ook kan ik u zonodig informatie geven over grafmonu- menten, urnen, herdenkingssieraden en dankbetuigingen. Maar vooral is dit nagesprek bedoeld om u een luisterend oor te bieden in de periode na het overlijden en mocht tijdens dit gesprek blijken dat u extra ondersteuning nodig heeft, op welk gebied dan ook, dan kan ik u hierin verder begeleiden of doorverwijzen.

Uw uitvaartonderneming in Twente en de Achterhoek.

Terug naar boven